Bel ons
010 316 11 10
Menu
QRM helpt Blozo waarde toe te voegen QRM helpt Blozo waarde toe te voegen

QRM helpt Blozo waarde toe te voegen

Apetrots waren we toen we afgelopen maand het juli-nummer van het vakblad Kwaliteit In Bedrijf open sloegen. ‘Blozo kiest voor de mens’ zagen we groot op de cover staan. Over hoe QRM ons metaalbedrijf op z’n kop zette.

Kwaliteit in Bedrijf is het meest gelezen vakblad voor iedereen die direct of indirect actief is op het gebied van duurzaamheid en kwaliteitsmanagement. Als je daar met je bedrijfsverhaal in belandt, dan doe je echt iets bijzonders. We glommen dan ook van trots. In het vakblad trekt journalist Peter Nilwik bovendien maar liefst 5 pagina’s uit voor ons verhaal. Dat verhaal begint in 2016. Blozo was in zwaar weer geraakt. De winstmarges slonken zienderogen en we waren de grip op doorlooptijden en de werktevredenheid van onze werknemers een beetje kwijt geraakt.
‘Ik schrok en wist aanvankelijk niet hoe we de strubbelingen te lijf moesten gaan,’ zegt directeur Maurice Blonk in het blad. ‘Gelukkig besefte ik wel, dat ik in m’n eentje de problemen niet zou kunnen oplossen. We haalden Michael Röder als KAM-manager binnen, maar ik ging tegelijkertijd de boer op om mijn kennis over systemen en methodieken te vergroten. In die speurtocht kwam ik in contact met het Tilburgse Censor, specialist in Quick Response Manufacturing (QRM). Met hen zijn we in zee gegaan om het tij te keren.’

QRM zette Blozo op z’n kop

Het project met Censor startte in 2017. Hierin was de 5S-methode leading. De 5S-methode bestaat uit Scheiden: geen overbodige spullen op de werkplek. Schikken: een plaats voor alles en alles op zijn plaats. Schoonmaken (door schoonmaken en -houden voorkom je afwijken). Standaardiseren (resultaten van de eerste 3 s-en samen borgen). En al die aanpassingen moesten dan duurzaam worden geoptimaliseerd, wat in de laatste S van Standhouden wordt gevat: het blijven verbeteren door elkaar te stimuleren.
Waar Blozo vroeger volgens een traditionele top-down-structuur werkte, stond het bedrijf nu volledig op z’n kop. ‘Het 5S-systeem is typisch bottom-up,’ zegt Maurice Blonk in het artikel. ‘Het kan alleen vanuit de werkvloer met succes ingevoerd worden.’
Voor het management betekende het nieuwe QRM-beleid volgens de 5S-methode vooral leren faciliteren, perspectieven aan te bieden en te coachen.

Van individualisme naar organisch team

De omslag kwam al snel. ‘ Vroeger werkten we met het estafette-systeem: ieder had een duidelijke taak die na afronden over de muur naar de andere werd gegooid. Er was geen zicht op de voorgaande processen en verantwoordelijkheden werden gemakkelijk afgeschoven.’
Binnen QRM is zo’n estafette-systeem niet mogelijk. ‘Dat vereist een organisch team, het collectief is van A tot Z verantwoordelijk voor de totale order. Medewerkers worden allround, alle teamleden weten hoe zij de taken van anderen moeten oppakken.’

Enthousiasme straalt af op product en klant

De QRM-filosofie vindt zijn oorsprong in de technische bedrijfskunde, met name operations managementtheorieën en wordt vaak technisch geïnterpreteerd. ‘Hierbij dreigt het gevaar, dat medewerkers in feite worden behandeld als units in een bedrijfsstructuur,’ schrijft Kwaliteit in Bedrijf. ‘
‘Wij hebben voor de mensgerichte versie gekozen,’ zegt Maurice Blonk. ‘Als de medewerkers enthousiast zijn, dan straalt dat ook af naar het product en de klant. We hebben een platte organisatie, we zijn transparant in de strategie en in de keuzes die we maken. De veranderingen maken het werk leuker en ze leveren echt wat op.’

Een beter functionerende organisatie is duurzame winst

Als belangrijke winstpunten noemt het artikel dat Blozo economisch en organisatorisch in de lift zit. Vooral dat laatste is volgens Blonk een echt winstpunt: je organisatie beter op orde hebben is duurzaam. ‘Medewerkers stappen makkelijker uit hun comfortzone en durven initiatief te nemen. Er is geen hiërarchie en volop ruimte voor eigen initiatieven van medewerkers. ‘Mopperende afwachters zijn in het concept gaan geloven en niet langer bang om te vallen. Ze willen leren en zichzelf ontwikkelen, mogen fouten maken en experimenteren.’

QRM helpt ons waarde te toevoegen

‘Puur door te werken vanuit het QRM-fundament, is het grootste deel van de verstoringen verdwenen,’ zegt Michael Röder. ‘We gaan steeds meer dezelfde taal spreken, helpen en versterken elkaar. De schotten in de productie zijn weg en zo wordt het makkelijker om maatwerk te leveren. We kunnen ons concentreren op het toevoegen van waarde aan het product voor de klant.’