Levensecht techniekonderwijs bij Blozo

Techniek is de toekomst, daarom zetten wij ons in voor voldoende instroom en professionaliteit in het techniekonderwijs. Dit doen we onder andere door ons, samen met andere technische bedrijven en scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, sterk te maken voor een toekomstbestendig plan in Sterk Techniek Onderwijs. De aftrap van Sterk Techniek Onderwijs vond onlangs plaats in het bijzijn van alle partners uit de regio: basisscholen, vmbo’s en mavo’s, het mbo, technische bedrijven en de Technetkring Nieuwe Waterweg Noord. Blozo werd vertegenwoordigd door Danny ter Beek.

Sterk Techniek Onderwijs

“Het is bekend dat er bij techniekbedrijven nog steeds veel mensen in de regio nodig zijn. Er is een tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Met dit ambitieus gezamenlijk plan willen we dit tekort op de arbeidsmarkt proberen te verkleinen”, vertelt Folkert Kouwenhoven, programmamanager Sterk Techniek Onderwijs NWN. Maar niet alleen het verkleinen van het tekort op de arbeidsmarkt is een belangrijke pijler in het programma, ook de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is onderdeel van het plan. Danny ter Beek is hier vanuit Blozo veel mee bezig. “Wij vinden het heel belangrijk dat het techniekonderwijs naar een hoger niveau getild wordt. Het onderwijs moet beter aansluiten op de kennis en vaardigheden die het technisch bedrijfsleven nodig hebben. Het moet geen eenmalig project zijn, maar we moeten structureel samenwerken door middel van gastlessen, excursies, docentstages en regelmatig overleg. Als we nu niets doen, blijven we achter de feiten aanlopen.”

Kennisvergroting bij docenten

Blozo werkt al langere tijd samen met diverse scholen en heeft zelfs een alliantie met het Lentiz | LIFE College. Stagiaires van de vmbo-, mavo- en mbo-school leren en werken regelmatig mee in de werkplaats van Blozo. Een mooie manier voor de leerlingen om kennis te maken met de praktijk, maar Danny heeft nog een andere wens. “Het is ook heel belangrijk om docenten te laten zien wat het niveau is dat in het bedrijfsleven gevraagd wordt. Vanuit het onderwijs krijgen docenten bepaalde leerdoelen of kwalificatiedossiers mee, maar die lopen vaak 2 jaar achter op het bedrijfsleven. Wij zouden graag docenten uitnodigen om hen te laten zien wat hun leerlingen in de praktijk moeten kennen en kunnen als ze van school komen. Samen de leerlingen opleiden, dat zou de kwaliteit van techniekonderwijs enorm ten goede komen.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Danny krijgt bij Blozo de volledige vrijheid om techniek op deze manier te promoten. Al ruim 4 jaar steekt hij met Technetkring NWN al zijn vrije uurtjes tijdens – maar ook regelmatig naast – zijn werk in het promoten van techniek. “Ik zie het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ons hier hard voor te maken. Daarnaast vind ik dit ook gewoon heel erg leuk om te doen. In Sterk Techniek Onderwijs bundelen we onze krachten zodat er meer jongeren kiezen voor een baan in de wereld van Techniek en Technologie.”

Meer weten?

Wil je meer weten over Sterk Techniek Onderwijs, Technetkring NWN en de deelname van Blozo in deze en andere maatschappelijke initiatieven? Neem gerust contact op!

Deel dit artikel